IMIKOM GROUP DOO BEOGRAD
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET RAČUNARA IMIKOM GROUP DOO BEOGRAD

Matični broj: 17457306
Poreski broj: 102641913
Ulica: Ozrenska 5
Telefon: 011 3860000
Email:office@imikom.com

Lični podaci koje prosledite sajtu www.imikom.com u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirani u skladu sa našim dokumentom o privatnosti podataka. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom. IMIKOM na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. IMIKOM nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica, reklamacija, zahteva itd. IMIKOM ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Proizvodi, usluge i materijali sa ovog sajta su dostupni za korišćenje samo unutar Republike Srbije. Dalja preprodaja proizvoda i usluga van teritorije republike Srbije nije dozvoljena i to radite na sopstvenu odgovornost. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona. IMIKOM može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući. Određene odredbe ovih uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.