Klijent se obavezuje da ostavi tačne i precizne podatke prilikom svake WEB SHOP kupovine. 

Dostava robe poručene putem WEB SHOP-a vrši se o trošku klijenta.

Klijent je u obavezi da prilikom prijema paketa od strane kurirske službe ustanovi da je paket stigao bez ikakavih vidljivih oštećenja i da se sam proizvod nalazi u novom neotpakovanom stanju. Samim potpisivanjem kurirske otpremnice potvrđujete da je paket stigao neoštećen. Ukoliko primetite oštećenje paketa, rok za reklamaciju je najkasnije 24 sata od prijema istog uz obavezno kontaktiranje call centra kurirske službe kako bi se naveo novonastali problem.